perjantai 26. syyskuuta 2014

Numeroiden Taikaa - Numerologia itsetuntemuksen lähteenä

Numerologia selvittää elämänpolun, elämäntehtävää, oppiläksyjä, luonnetta. Se perustuu  faktoihin, jotka ovat  nimestämme muodostuvat kirjaimet, sekä syntymäajastamme muodostuvat luvut. Syntymäaikamme  antavat paljon tietoa luonteestamme, ja sielun suunnitelmasta. Nimen värähtelyt sen sijaan kuvaavat,kuinka vapaasti toteutamme elämänsuunnitelmaamme.
Olemmeko todella itsejämme?

Numerologinen tulkinta auttaa itsetuntemuksessa ja itsetunnon vahvistamisessa.
Tulkintaa varten tarvitaan kasteessa saatu koko nimi esim. Paula Pauliina Pullinen ja syntymäaika 14.4. 2014- tästä perustasta voi lähteä  tekemään kartan. Kastenimi ja syntymäpäivän värähde antaa vaikutuksen koko elämään.

Oma karttani luvut karmanluku eli elämänopetus on kohdallani luku 8. Se kuvaa työtä, ahkeruutta, edistymistä oppien kautta, minun tapauksessani kantapään kautta . Oma lukuni taas on luku 5 eli muutoksen luku. Olen hyvin muuttuvainen, ailahteleva ja levoton. Muuttohalukkuus miltei kerran vuodessa, jos ei muuteta kotia, vaihdetaan ainakin järjestystä. Ulkoinen lukuni taas on luku 1. Minua pidetään edellä kävijänä monessakin, sekä hyvin itsenäisenä, Ykkönen kuvaa uusia alkuja ja itsenäisyyttä, opettajaa jne.. Minulle numerologia on  ollut ohjaajana jokaisessa päivässä.

Luonnekartta kuvaa  luonteesi sisimpää, kykyjäsi, miten muut sinut näkevät, sekä karmaasi.
Vuosikartta kertoo kuinka vuosi etenee,  se on koko vuoden tulkinta kolmelle elämänalueelle. 


Pyrkimyksen luku lasketaan alkuperäisessä nimessä olevien vokaalien numerot yhteen supistaen tulos. Tämä luku kertoo sen, mihin sielussasi pyrit, halusi ja toiveesi tässä elämässä. 
Vaikutelman luku lasketaan alkuperäisessä nimessä olevien konsonanttien numerot yhteen supistaen tulos. Tämä luku kertoo miten ulkopuoliset henkilöt näkevät ja huomioivat sinut, tämä on ns. ulkoinen minäsi. 
Minuuden luku lasketaan molempien pyrkimyksen ja vaikutelman luvut yhteen supistaen lopputulos.Tämä on oma salattu minuutesi, se mitä et helposti paljasta toisille itsestäsi.
Numerologia selvittää mm.
  • Karman oppiläksyt
  • Nimen vaikutuksen, esim. avioliiton tai nimen vaihdon kautta
  • Oman persoonasi saloja
  • Mitä käyt läpi ajallisesti
  • Kumppanisi ja sinun yhteensopivuus 
  • Nimen tuoma energia yrityksessä

Numerologinen taulukko


1 2  3  4 5 6 7  8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z Å
Ä Ö


Mestariluvut kertovat että olet jonkun suuren edessä, numeroista saat vinkkejä, mitä olet läpikäymässä.


Numeroiden merkitys

1. Itsenäisyys, oma-aloitteisuus, voima, johtajuus. Oppina on löytää oma paikkansa ja oppia luottamaan enemmän itseensä. Hakee ensin esikuvia vahvoista ihmisistä, mutta myöhemmin  on itse edelläkävijä.

2. Vuorovaikutus, yhteistyö, diplomatia, herkkyys, sopeutuminen. Kakkonen etsii rohkeutta ilmaista itseään ja koska on haavoittuva, kohtaa vaikeuksia, kunnes oppii luottamaan omaan totuuteensa, eikä  yleiseen mielipiteeseen.

3.  Elämänilo, positiivisuus, luovuus, kommunikointi, esiintyminen. Henkinen,pieni sisäinen lapsi meissä, jonka tulisi ilmaista itseään avoimesti monin tavoin. Toiminnallinen tekijä, jonka on opittava keskittymään yhteen asiaan kerrallaan.

4. Perustan rakentaminen, käytännöllisyys, tarkkuus, kärsivällisyys. Monipuolinen kyky tarkastella asioita, tekninen ymmärtäminen, idearikkaus, rajojen ja sääntöjen luominen. Pitäisi oppia olemaan spontaanimpi ja laajentamaan tiukkoja sääntöjään. Vähempää kontrollointia.

5. Vapaus, muutos, mahdollisuus. Hyvä ajattelukyky ja sanalahjakkuus. Voi olla kriittinen itseään kohtaan ja pyrkiä täydellisyyteen. On opittava kärsivällisyyttä ja siksi rajoitukset saattavat tehdä valinnat vaikeiksi. Levottomuutta on hillittävä, joskin tiettyä vapautta ei saisi kokonaan rajoittaa.

6. Vastuu, rakkaus, harmonia. Ottaa herkästi vastuulleen kaikki mahdolliset työt, koska haluaa sydämestään auttaa muita. Hoitaminen ja palveleminen antaa mahdollisuuden luoda tasapainoa ja kauneutta ympärilleen. Monet velvollisuudet kuluttavat voimia, ja jossain vaiheessa on opittava sanomaan myös "ei".

7. Tutkiskelu, syvällisyys, filosofia. Vahva työenergia, käden taito, teorioitten ymmärtäminen. Matemaattinen lahjakkuus ja keksijän ajatusmaailma. Tiedon etsimisen kautta löytää rohkeutensa puolustaa totuutta ja voi olla hyvin oikeudenmukainen. Toinen piirre taas on vaikeneminen ja yksinoleminen, koska on varma, että toiset eivät kuitenkaan ymmärrä, joten miksi vaivautua puhumaan. Luonto ja hiljaisuus ovat lähellä sydäntä.

8. Kokoaminen, tasapaino, organisointi, sadonkorjuu. Raha, menestys ja materia voivat olla tärkeitä, ei kuitenkaan aina itsekkäässä mielessä. Osaa selittää teorioita käytännöllisesti, ja tarttuu usein yhteisten asioiden hoitamiseen laajojen näkemystensä ansiosta. Karmallinen luku, joka elämänjaksoja laskettaessa kertoo tärkeiden haasteiden paikan. Luku pitää sisällään paljon oppiläksyjä.

9. Ihmisyys, humanismi, uhrautuvaisuus, universaali rakkaus, luovuus. Halu parantaa maailmaa ja olla valmis uhrautumaan toisten puolesta. Koko maailma voi olla koti ja paikka jossa viihdyt, sillä suuri rakkaus ei erittele ihmisiä minkään ulkoisen mukaan. Kohtaa luopumisen opetuksen, ettei jäisi kiinni mihinkään liian maalliseen. Voi  olla myös kunnianhimoinen omanedun tavoittelija, jos osaa ohjata suuren luovuutensa vain omaan käyttöönsä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti